Arxivar per 2006-03-14


Sponsored by Pijoan

Les necessitas fisiologiques son capritxoses e imprevistes, sobretot la gana, i per tan exigeixen una reposta immediata. Però el que requereix una resposta immediata es quan et criden a menjar, el crit d’una mare que et crida a menjar ha de ser contestat immediatament i s’ha d’anar a menjar sino el crit serà repetit a intervals curts de temps i cada cop mes forts fins a tornar-te boig.