Arxivar per 2007-03-05

A qui no ha jugat mai al Carmagedon?

A qui no li ha caigut malament un jefe?

Qui no s’ha (des)preocupat per la seguretat?

Qui no … estupids

Qui no ha après anglés?