Arxivar per 2007-09-23

Com celebrar un cas tan important com el 250?
Doncs amb una vessant personal tan o més important: SAMARRETES VIATGERES!

  • Agost 2001: Austria: Austria, We don’t have kangaroos
  • Agost 2002: Bèlgia – Holanda: Brux€lles, la capital de l’europe
  • Agost 2003: Italia nord: Venezia, Venise, Venice, Veneding, Venecia
  • Agost 2004: Hungria – Republica Checa: Budapest by night
  • Agost 2005: Croacia – Eslovenia: Summer in Croacia
  • Agost 2006: Turquia: Capadoccia
  • Agost 2006: Alemania: No Kangaroos in Berlin
  • Abril 2007: Sicilia: Sicilia
  • Agost 2007: Dinamarca 1: Ribes Vikinger
  • Agost 2007: Dinamarca 2: United Colors Of Scandinavia