Arxivar per 2008-11-17

Per qui no ho sapiga, el Jim Davids es el creador del Garfield. Per tan avui toca un post amb … exacte Garfield.