Arxivar per 2011-01-25

Jocs flaix!!!

Grid 16: Un dels jocs més estressant que existeixen. Són 16 mini jocs, tots amb una mecànica senzilla, un jugador de jocs flaix habitual de seguida sabrà què ha de fer, el problema radica que aleatòriament va saltar d’un joc a un altre. Els jocs funcionen amb el cursor i es tracta de disparar, esquivar, recollir, i altres combinacions d’accions simples. A sobre la velocitat dels jocs va augmentant gradualment. Un autèntic infern. Però enganxa.

Rustyard: Es tracta d’anar interactuant amb els objectes de la pantalla per aconseguir que aquest adorable robotet arribi fins al final del nivell. En els nivells apareixen consells i pistes per tal que no et quedis encallat.

Little Wheel: Semblant a l’anterior, però aquest és més variat, i està més ben aconseguit, la música es més relaxant i et porta a l’ambient una novel·la negra dels anys 70 però en un mon robòtic. Es tot seguit i es força curt.

Demolition City: Es tracta de posar carregues explosives a l’estructura d’un edifici per aconseguir demolir-lo. Al nivell 14 m’he quedat.