Arxivar per 2013-01-22

Benvinguts Als enigmes d’en Pons! Per cert, es fins hi tot més important raonar bé la resposta que no pas la resposta en si.
El engimau d’avui diu així:

Un barber diu: jo tallo els cabells a tot els que no es tallen els cabells a si mateixos i només en aquests. Qui talla els cabells al barber?

Recordeu que m’agraden les solucions amb raonament!

Com que aquest es el primer enigma de la secció, aprofito per recordar el encertants dels enigmes del dia catosfèric de l’enigma i l’endevinalla: Mac McAbeu.
1) Ofereixo 2 premis (A i B), Han de formular un enunciat, si el enunciat es veritat els hi dono un dels premis (el que jo vulgui), si es fals no els i puc donar cap premi.
Quin enunciat garanteix guanyar el premi A?
Solució: “No em donaràs el premi B”
Explicació: Si el enunciat es fals llavors el que dic no es cert, el qual vol dir que si que li donaré el premi B, però no puc rebre un premi per formular una sentencia falsa i per tan el enunciat haurà de ser cert, això vol dir que si es cert han dit una sentencia certa i per tan han de guanyar un premi, i com que aquest premi no pot ser el B li donaré el A.
Guanyador:Realment ningú, però per aproximació en Mac.

2) Tenim 200 peces que pesen el mateix tret d’una que pesa més, quantes pesades es necessiten per identificar-la si només comptem amb la ajuda d’una balança de dos plats?
Guanyador:Montse

3) Tenim a en Jaume, i 3 venedors (un de gran, un de jove, i un intermedi) que ofereixen collars a dos preus diferents. En Jaume fa una pregunta a cadascun dels venedors:
– El collar del venedor mes vell es mes car que el del jove?
– El collar del venedor de edat intermitja es mes car que el del mes vell?
– Vol vostè vendrem dos collars per 6 euros?
En els tres casos obté la mateixa resposta
Ha comprat en Jaume els dos collars per 6 euros?

Solució:Si la resposta a les 2 primeres preguntés hagués sigut SI, llavors haguéssim tingut 3 preus diferents de collars, en comptes de dos. Per tan la resposta es NO a les 3 preguntes, per tan en Jaume no va comprar els 2 collars per 6 euros.
Guanyador: potser l’ahse.

4) Joan i Claudi tenen junts 26 boles, Claudi i Nicolau tenen junts 17 boles, Nicolau i Pau tenen junts 31 boles, Pau i Pere tenen junts 13 boles, Pere i Joan tenen junts 23 boles.
Quantes boles tenen en conjunt Joan, Claudi, Nicolau, Pau i Pere?

Solució:El problema no té solució!
Pau te com a màxim 13 boles, llavors Nicolau te com a màxim 31-13 = 18 boles, cosa que es incompatible amb el enunciat que diu que Claudi i Nicolau tenen en conjunt 17 boles!
Guanyador: Podríem dir que la Gerònima.

5) Existeix un nombre de 10 xifres, tal que les seves xifres siguin diferents, i que aquest nombre multiplicat per dos doni un altre nombre amb les xifres també totes diferents?
Solució possible:2 * 4 938 271 605 = 9 876 543 210
Guanyador: Crític de cine

Quina llàstima que aquestes encertants no comptin pel rànquing!!