Arxivar per 2013-02-05

Primer l’enigma d’avui:

Es busca un nom d’un animal en castellà. Cada lletra d’aquest nom té associat el seu valor segons el ordre del alfabet (A=1, B=2, C=3, etc) (les lletres CH, LL i W estan excloses).
– El nombre de la primera lletra es múltiple de 2
– El nombre de la segona lletra es un quadrat perfecte
– El nombre de la tercera lletra es múltiple de 7
– La xifra de les unitats de la quatre es una potència de 3
– La suma dels nombres 2on i 5e és 14
– La suma dels nombres de dos de les lletres es un nombre primer menor que 20
Tenint en compte que la solució està escrita en castellà, quina animal busquem?

Recordeu que m’agraden les solucions amb raonament!

I l’enigma anterior:
Un barber diu: jo tallo els cabells a tot els que no es tallen els cabells a si mateixos i només en aquests. Qui talla els cabells al barber?
Solució: Es un problema de lògica paradoxal que no té solució. Si es tallés els cabells a ell mateix formaria part del conjunt d’homes que es tallen els cabells a si mateixos, i com que diu que ell mai tallaria els cabells a gent que es talla els cabells ell mateix, ell no es podria “auto tallar-se” els cabells. En canvi si li talla els cabells algú altre ell no es talla els cabells a si mateix, però ell diu que talla els cabells a tots aquests homes, per tan no es una altra persona qui talla els cabells al barber.
Guanyador: Un punt per l’ahse per la solució del barber calb i una altra punt per en McAbeu per haver comentat lo de la lògica paradoxal.