Arxivar per 2013-02-19

L’enigma d’aquesta setmana es:

Si S’escriuen seguidament en el seu ordre natural començant per el 1 els nombres enters, quina seria la xifra número 552.714?
Us posaré uns exemples. La xifra número 1 seria el mateix 1, el número 2, el 2, la número 3 seria el mateix 3, etc. La xifra número 10 seria el 1 del 10, la xifra número 11 seria el 0 del 10, la número 12 el 1 de les desenes del 11, i així anar fent. Apa, a calcular la xifra 552.714!)

Recordeu que m’agraden les solucions amb raonament!

Pel que fa l’enigma de fa dos setmanes:
Es busca un nom d’un animal en castellà. Cada lletra d’aquest nom té associat el seu valor segons el ordre del alfabet (A=1, B=2, C=3, etc) (les lletres CH, LL i W estan excloses).
– El nombre de la primera lletra es múltiple de 2
– El nombre de la segona lletra es un quadrat perfecte
– El nombre de la tercera lletra es múltiple de 7
– La xifra de les unitats de la quatre es una potència de 3
– La suma dels nombres 2on i 5e és 14
– La suma dels nombres de dos de les lletres es un nombre primer menor que 20
Tenint en compte que la solució està escrita en castellà, quina animal busquem?

Solució: La lletra 2ona ha de ser un quadrat perfecte petit com ara 4 (D)o 9(I), per tan la 5ena hauria de ser 5(E), o (J), però no hi ha cap animal que tingui les lletres D i J en les posicions 2ona i 5ena respectivament. Els animals que tenen I i E en les posicions 2ona i 5ena son o “tigre” o “lince”
Tigre no va be, ja que cap de la suma de dos nombres que corresponen a les lletres es un nombre primer menor que 20. Llavors l’animal buscat es el “lince”.

Guanyador: aficionatsalssenders