Arxivar per 2013-04-02

L’enigma d’aquesta setmana es:

En un joc infantil es posen tots els nens en un cercle i es començar a recitar una frase de 13 paraules, de tal manera que a cada paraula es va passant de un nen al altre, a la paraula número 13 queda eliminat el nen. Sabent que en el cercle hi havia 8 nens, anomenats de A,B,C..H i que es contava en el sentit de les agulles del rellotge i que després de eliminar 7 vegades als nens corresponents, es va salvar el nen C, per quin nen es va començar a contar?

Recordeu que m’agraden les solucions amb raonament!

Pel que fa l’enigma de fa dos setmanes:
Un rei te 10 súbdits, cada un li paga amb un sac en el qual hi ha 10 monedes de 10 grams, però un d’ells li entrega fraudulentament monedes de 9 grams. El rei te una bascula la qual només es pot fer una sola pesada. Com s’ho farà el rei per descobrir el lladre fent només una sola pesada?
Solució:El rei col·locarà sobre la taula les 10 piles de 10 monedes en el ordre que els ha rebut, i agafarà una moneda del primer sac, dos del segon, 3 del tercer, així fins arribar al últim sac del qual agafarà 10 monedes (es a dir totes les del sac). En total haurà separat 55 monedes i les posara en la bascula, si les monedes tinguessin el pes exacte haurien de pesar 550 grams, si li falta un gram el fraudulent serà el qui ha entregat el primer sac, si li falten 2, seran el del segon sac, i així successivament.
Guanyador: Sergi