Arxivar per 2013-04-30

L’enigma d’aquesta setmana es:

Una dona sap que cada hora passen 6 autobusos del tipus B i 6 del tipus A, i qualsevol dels dos tipus li serveix així doncs mai es fixa amb els horaris ja que passen molt sovint, i així que sempre agafa el primer que arriba sense tenir en compte l’hora, i es fixa que per mitjana, 9 de cada 10 vegades agafa l’autobús A.
Explica el per que de la diferencia de proporcions alhora d’agafar el autobús (posa un exemple de una possible taula d’horaris).

Pel que fa l’enigma de fa dos setmanes:
Una persona té uns cubs, amb els quals intenta formar una quadrat, però li falten 7 cubs. Llavors vol fer un quadrat més petit, però li sobren 10 cubs. Quants cubs té?
Solució:
7 +10 = 17, per tan 17 es la diferència entre 2 quadrats.
17 = n^2 – p^2 = (n+p) * (n-p) = 1*17
Llavors com que son consecutius n-p = 1, llavors n + p = 17
I trobem que els únics nombres consecutius que sumen 17 son el 8 i el 9
Llavors la persona té 8^2 + 10 = 74 cubs.

Guanyador:McAbeu i mig punt per l’allau per posar l’equació.