Arxivar per 2013-12-03

La solució de l’enigma de fa dos setmanes:

Un vaixell que surti de Barcelona trobarà en el mar els 6 vaixells procedents de Nova York i a més a més el que surt al mateix temps que ell, es a dir 7. També trobarà als vaixells que van sortir de Nova York, un dia, dos dies, … sis dies després de la seva pròpia partida. Trobarà al vaixell que parteix 7 dies després de la seva partida de nova York, però aquest ja no compta. En total es : 7 + 6 = 13

Guanyadora: Montse

L’enigma d’aquesta setmana:

Pere, un pastor comprova que si multiplica el nombre de ovelles per el nombre d’ovelles menys una, això es igual a 15 més la seva edat per les ovelles menys 2. Quina es la edat d’en Pere?