Arxivar per 2013-12-17

La solució de l’enigma de la setmana passada:

Fem la equació següent on N = nº d’ovelles, E = edat del pastor.
N*(N-1) = 15 + E(N-2) = > N^2 – N = 15 + E(N -2)
=> E = (N^2 -N -15)/N-2 = > E = N+1 – (13/N-2)
El únic valor de N per que 13/(N-2) sigui enter es n = 15 , llavors obtenim E = 15.
El pastor te 15 anys

Per tan el guanyador es en: McAbeu

L’enigma d’aquesta setmana:

Una piràmide te una base quadrada i esta pavimentada amb petites rajoles que cobreixen tot el terra. En els murs hi ha 77 gravats idèntics de forma quadrada , que estan composats de la mateixa manera que les rajoles del terra. El nombre de rajoles dels 77 gravats es aproximadament igual al numero de rajoles del terra. Sabent que una rajola te 2,5 cm de costat, quan es la amplada de cada gravat?