Arxivar per 2013-12-27

Com ja sabeu, el cas típic 1800 no el faig jo, sinó que el feu vosaltres. A mesura que tingui temps aniré enganxat els enllaços dels vostres casos típics en aquest post tan festiu. Una vegades més, gràcies per la vostra participació, el Monstre Espagueti Volador està orgullós de vosaltres.

1 En el principi el Pons va crear el pons007 a blogspot.

2 Ara el blogspot era sense forma i buid, la foscor estava damunt la faç de l’abisme, i l’Esperit del Pons estava surant sobre els continguts.

3 I el Pons va dir, “Que hi hagi plantilla,” i va haver-hi plantilla.

4 El Pons va veure que la plantilla era bona, i va separar la plantilla del contingut.

5 El Pons va anomenar la plantilla “tema”, i el contingut el va anomenar “cas típic”. I va ser-hi vespre, i va ser-hi matí – el primer cas típic.

6 I el Pons va dir, “Que hi hagi una organització entre els casos típics que separi cas típic de cas típic.”

7 Així el Pons va fer l’organització i va separar els casos típics de baixa prioritat dels casos típics d’alta prioritat. I així va ser.

8 El Pons va anomenar l’organització “bloc”. I va ser-hi vespre, i va ser-hi matí – el segon cas típic.

9 I el Pons va dir, “Que els casos típics de baixa prioritat vagin apilats en un sol lloc, i que s’escolli una hora de publicació fixe.” I així va ser.

10 El Pons va anomenar l’hora de publicació fixe “les 6 del matí,” i els casos típics de baixa prioritat els va anomenar “esborranys.” I el Pons va veure que això era bo.

11 Llavors el Pons va dir, “Que els continguts produeixin casos típics: nois els agraden noies que n’escriguin les seves històries, d’acord amb les seves preferències.” I va ser així.

12 Els nois els agraden noies van escriure històries: els nois escrivint històries d’acord amb les seves preferències i les seves simpaties. I el Pons va veure que això era bo.

13 I va ser-hi vespre, i va ser-hi matí – el tercer cas típic.

14 I el Pons va dir, “Que hi hagi dies de publicació dels casos típics per separar-los un de l’altre, i que els dies de publicacío serveixin com a signes de marcar temps sagrats, i setmanes i anys,

15 i que hi siguin per donar llum a la gent virtual.” I així va ser.

16 El Pons va fixar 5 dies de la setmana per publicar els casos típics cada dia i cada nit. També va fixar que els caps de setmana siguin per revisar i comentar.

17 El Pons va programar el bloc per publicar casos típics setmanalment,

18 per governar el dia i la nit, i per separar a la gent virtual de la foscor. I el Pons va veure que això era bo.

19 I va ser-hi vespre, i va ser-hi matí – el quart cas típic.

20 I el Pons va dir, “Que els continguts estiguin plens de multimedia, i que les imatges volin pels casos típics cap als videos.”

21 Així el Pons va crear els grans posts amb imatges i amb divertits videos de youtube i arreu i tot tipus de casos típics plens de moviment, segons les seves categories, i cada personatge Simpsonià segons la seva categoria. I el Pons va veure que això era bo.

22 El Pons els va beneir i va dir, “Sigueu productius i incrementeu en número i ompliu els casos típics, i que el multimedia atregui la gent.”

23 I va ser-hi vespre, i va ser-hi matí – el cinqué cas típic.

24 I el Pons va dir, “Que els casos típic generin comentaris segons les seves categories: els de llibres, els de series, els de miscel-lania i els monografics, cadascun d’acord amb la seva categoria.” I va ser així.

25 El Pons va fer que els casos típics de llibres generin comentaris de llibres, els de series d’acord amb els seus temes, i tots els casos típics que es mouen pel món virtual segons les seves categories. I el Pons va veure que això era bo.

26 Llavors el Pons va dir, “Anem a fer els nois els agraden noies en la nostra imatge, a la nostra semblança, tal que puguin regnar sobre els casos típics i els continguts dels casos típics, sobre les imatges dels casos típics i els videos dels casos típics, i sobre tot el món virtual que n’hi hagi a la blocosfera.”

27 Així el Pons va crear els nois els agraden noies en la seva propia imatge,
en l’imatge del Pons els va crear a ells;
noi i noia els va crear a ells.

28 El Pons els va beneir i els va dir a ells, “Sigueu productius i incrementeu en número; ompliu els casos típics i porteu-ne comentaris. Regneu sobre els llibres i les series i els Simpsons que es mouen a youtube.”

29 Després el Pons va dir, “Us dono tot cas típic amb etiquetes i categories i tots els comentaris que els casos típics poden atreure. Seran vostres per alimentar l’esperit.

30 I tots els lectors i tots els comentaristes que es mouen per la blocosfera – tots els que respiren al món virtual – us dono tot cas típic verd per alimentar.” I va ser així.

31 El Pons va veure tot això que havia fet, i va ser molt bo. I va ser-hi vespre, i va ser-hi matí – el sisé cas típic.

I el seté dia el Pons va planejar el trasllat al wordpress.

posted by ahse