Arxivar per 2014-03-11

La solució de l’últim enigma:

3f^2 + 26 = p^2 això es de la forma : 3n + 2
Ara bé, un quadrat ha de ser múltiple de 3 o múltiple de 3 +1, no pas múltiple de 3 +2.
Per tant no té solució!

Guanyadora: Ahse
Nou enigma:

Cada lletra li correspon a un valor del 0 al 9, quin ha de ser el valor de cada lletra per que la suma sigui correcta?
A P A G A + P A T I N = M A G I C O