Arxivar per 2014-03-25

Pel què fa la solució del enigma anterior:

6 9 6 5 6 + 9 6 0 7 8 = 1 6 5 7 3 4

Guanyador: McAbeu

Nou enigma:

En quin any va néixer una persona que en el 2000 la seva edat era igual a la suma de les xifres de l’any que va néixer?