Arxivar per 2014-04-08

Solució a la última enigma:

Sigui x la edat en el any 2000 i sigui 19ab el seu any de naixement:
x = 2000 – 19ab = 1+ 9 +a + b
2000 – 1900 – 10a – b = 1 + 9 + a + b
90 = 11a + 2b = > 2b = 90 – 11a
Com que 2b es parell i inferior a 20, per que doni un nombre enter només pot ser 2, per tan b = 1, i a = 8
Llavors va néixer al 1981, i en el 2000 va tenir 19 anys.

Guanyadora: ahse

Enigma del dia:

5 amics compren 5 medalles de preus diferents, 5, 25, 125, 625 i 3125 euros. Al sortir del establiment només li queda 1 euro al Joan, 2 a Pau, 3 a Pere, 4 a Jaume i 5 a Claudi. Si sabem que cada quantitat gastada per cada persona multiplicada pel que els hi queda i sumant els 5 productes dona 9615, qui preu ha pagat cadascú per la seva medalla?