Arxivar per 2015-11-16

Quan l’assassí veu que s’acosta la seva víctima es posa ràpidament els guants per evitar deixar empremtes dactilars sobre l’abric de la víctima. Ho té tot calculat, una petita i dissimulada empenta i caurà a la via on si la caiguda no fa la feina el pas del tren l’acabarà de rematar.

425px-Diego_Rivera_-_Portrait_of_Adolfo_Best_Maugard_-_Google_Art_Project
Aquesta ha estat la meva assassina participació als relats conjunts de novembre.

BCPP: Roselles