Arxivar per 2017-03-03

Últim dia de la setmana monotemàtica de webs rares (oooooohhhhh)

  • Passive Agressive Passwords: Quan escrius alguna de les contrasenyes que fas servir per entrar a les web et crítica de manera passivo-agressiva la teva contrasenya.
  • See your folks: Quantes vegades veuràs els teus pares abans que la palmin? A partir del país, la edat dels teus pares i les vegades que els veus a l’any et dirà quantes vegades més els veuràs. En el meu cas són 500 vegades.
  • Histograms: Moments clàssics de la història comentats com si hagués hagut Instagram en aquella època. Per exemple el cavall de Troya.
  • (b)ox: Una web amb HTML5 per crear ritmes musicals.
  • La novia invisible: Es un servei per genera novies virtuals amb diferents graus de credibilitat: Simplement missatgets i xats o fins i tot trucades de veu en viu, tot per tal de fer veure que tens una novia.