Arxivar per 2019-04-30

Avui ajunto casos típics de dos cómics. Garfield i després Calvin. CT548 i CT534