Arxivar per 2023-02-24

  1. Mitjana, mediana i moda? Quina és millor? No ho sé, però la mitjana té millor fama immerescudament
  2. El color de l’electró (XKCD)
  3. Travel Hero itineraris turístics “automàtics”
  4. Aliments a la vista de Tomografia Computeritzada (37 segons)
  5. Dansa d’aparellament (31 segons)
  6. Empaquetant quadrats amb el menor costat possible
  7. Una col·lecció de més de 150 il·lusions i fenòmens visuals de percepció explicats amb muntatges interactius
  8. L’evolució del panell de dades de la Covid entre el 2020 i el 2023
  9. Arriscant la pell (16 segons)